2023r.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO"). Wprowadza ono szereg zmian, istotnych zwłaszcza dla rynku online. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my, jako właściciel serwisu z którego właśnie korzystasz. Nasze pełne dane znajdziesz w polityce prywatności dostępnej na naszej stronie. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody, o które prosimy Twoje dane zostaną przekazane do naszych Zaufanych Partnerów. Ich pełną listę możesz zawsze sprawdzić w naszej polityce prywatności.

W celu świadczenia najwyższej jakości usług zarówno my, jak i nasi Zaufani Partnerzy na naszej stronie korzystamy z tzw. plików cookie w celu: lepszego doboru prezentowanych treści, personalizowania reklam a także w celu analizowania ruchu na stronie. Niektóre podmioty trzecie wymagają Twojej zgody na zbieranie danych, aby móc wyświetlać Ci spersonalizowane treści i reklamy. Dzięki takiemu wykorzystaniu technologii cookie jesteśmy w stanie emitować reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji.

 Klikając przycisk „Rozumiem, dziękuję" lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte powyżej.

W każdej chwili możesz edytować wyrażone zgody (również całkowicie je wycofać) postępując zgodnie z instrukcją na stronie naszej polityki prywatności.

Chcemy szarość zmienić w radość
 

E-pit

 

 https://www.e-pity.pl/pity-2022/akcja-e-life-jeden-procent-2023-KRS-0000120009--35219

Facebook

STOWARZYSZENIE

Pomagają nam

pfron.jpg
pomagaj2.jpg

Licznik odwiedzin

664200
DzisiajDzisiaj3
WczorajWczoraj146
Ten TydzieńTen Tydzień801
Ten MiesiącTen Miesiąc3073
RAZEMRAZEM664200
 

 

Niemodlin, dn. 13.04.2023 r.

 

 

Zamawiający informuje, że postępowanie na realizację zadania „DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ZAJĘCIA DO NIEMODLIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA DOBROCZYNNEGO „NADZIEJA” W NIEMODLINIE, W OKRESIE OD 13.04.2023 R.DO 31.03.2024 R. zostało rozstrzygnięte:

 

Postępowanie prowadzone było w trybie „zapytania ofertowego”, na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu wyboru wykonawcy w ramach projektów, zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zasadą efektywnego zarządzania finansami.

Zawiadamiamy, że najkorzystniejszą ofertę na zadanie złożyła firma:

Transport Osobowy, Ewa Maciejczyk

ul. I. Kraszewskiego 6

49-100 Niemodlin

Cena za 1 km na trasie – 4,09 zł/ brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty.

Cena była jedynym kryterium wyboru.

 

 

 

Skany ofert:

 

 

 

Niemodlin, dnia 30.03.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamówienie pn.:  DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ZAJĘCIA DO NIEMODLIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA DOBROCZYNNEGO „NADZIEJA” W OKRESIE OD 13.04.2023 r. DO 31.03.2024 r.

 

 

I      Informacje o Zamawiającym:

        NIEMODLIŃSKIE STOWARZYSZENIE

        DOBROCZYNNE „NADZIEJA”

        ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin

        tel.609212662, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

        REGON: , NIP: 991-02-55-322

    

           Odbiorca:                                                                                                                                                                             j.w.

  II      Opis przedmiotu zamówienia

   

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie osób niepełnosprawnych na zajęcia do Niemodlińskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego „Nadzieja” w Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 3, busem lub autobusem w okresie od 13.04.2023 r. do 31.03.2024 r.

 

            Planowana trasa:

                

Trasa: Krasna Góra- Grabin- Niemodlin ul. Nowa, Niemodlin ul. Podgórna- Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 3 (6 osób) - Szydłów- Tułowice- Tułowice Małe- Niemodlin (6 osób)

 

        Długość trasy (dowóz i odwóz): 88 km

 

     Przewidywana ilość dni roboczych w okresie realizacji zadania wynosi: 240 dni

 

 1. Zakres usługi będzie obejmował:

  1)      odbiór osób niepełnosprawnych z domu pod wskazanymi adresami  – godziny odbioru ustali Zamawiający z Przewoźnikiem;

   2)      dowóz do siedziby NSD „Nadzieja” , Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 3;

  3)  odbiór osób niepełnosprawnych siedziby NSD „Nadzieja” , Niemodlin, ul. Wojska

       Polskiego 3 – godziny odbioru ustali Zamawiający z Przewoźnikiem;

  4)  dowóz do domu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

        III. Wymogi dotyczące realizacji zamówienia

       1. Wykonawca/Przewoźnik winien dysponować co najmniej dwoma przeznaczonymi do realizacji przedmiotu zamówienia środkami transportu z odpowiednim wyposażeniem technicznym:

           1)      do przewozu na Trasie pojazd winien posiadać minimum 8 miejsc siedzących, nie licząc miejsca kierowcy; 

       2.Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny.
       3.Zamawiający zastrzega sobie prawo w okresie realizacji zadania możliwość zwiększenia liczby osób do przewożenia bez możliwości zwiększenia ceny ryczałtowej brutto za 1km. Łączna liczba pasażerów korzystających z miejsc        
         siedzących podczas dowozu na trasie I i trasie II nie przekroczy jednak 15 osób.

 

      4.Przewoźnik powinien posiadać wszelkie aktualne badania techniczne pojazdów, opłacone składki obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia, a także koncesji, licencji, zezwoleń,            
         wszelkich dopuszczeń, itp. związanych ze świadczeniem usługi polegającej na przewozie/transportowaniu osób niepełnosprawnych.

 

       5.Wszyscy kierowcy pojazdów, muszą posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia i odpowiednie kwalifikacje, a także posiadać odpowiednie umiejętności i doświadczenie zapewniające bezpieczeństwo pasażerów.  

        6.Kierowca  ponosi odpowiedzialność za przewożone osoby niepełnosprawne :

            1)  od chwili wejścia do pojazdu, transportu, wyjścia z pojazdu i do momentu wejścia do drzwi ośrodka tzn. Odbiorcy,

            2)  od chwili opuszczenia drzwi ośrodka tzn. Odbiorcy, wejścia do pojazdu, transportu aż do momentu opuszczenia pojazdu przez uczestnika na przystanku w swojej miejscowości, w miejscu wskazanym przez  opiekuna  prawnego.

         7.Przewoźnik zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania (zgodnego z obowiązującymi przepisami)busa  na czas przewozu osób niepełnosprawnych.

         8.W przypadku awarii pojazdu w trakcie realizacji usługi, Wykonawca ma obowiązek zapewnienia pojazdu zastępczego. Podstawienie pojazdu zastępczego ma być czasowo zgodne z czasem podanym przez Wykonawcę w ofercie.
 
 

     IV.  Termin wykonania zamówienia

           Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia:

             od dnia 13 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

 

      V. Kryteria wyboru oferty
 1. Oferty oceniane będą pod względem kryterium cena za 1 km – waga 100%.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
 3. W przypadku dwóch lub więcej najkorzystniejszej takich samych ofert cenowych, Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe zapytanie ofertowe pomiędzy zainteresowanymi oferentami.
 4. Sporządzając ofertę Wykonawca powinien obliczyć cenę za całość zadania zgodnie z pkt II niniejszego zapytania ofertowego w odniesieniu do 1 km dowozu, z uwzględnieniem wszystkich kosztów.
 5. W Formularzu ofertowym należy podać ryczałtową cenę brutto za 1 km dowozu.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania w przypadku, gdy całkowita wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zadania.
       VI.  Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert 
 1. Ofertę należy przygotować na formularzu  ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić następujące informacje:

            Nazwę i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć),

             zapis:  Oferta  na  dowóz  osób  niepełnosprawnych.

       3.Oferty należy składać na adres: Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Nadzieja”, ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin, nie później niż do dnia 12.03.2023 r. do godz.14.00

       4.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

       5.Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Małgorzata Nieckarz tel. 609212662
 


 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Code & Design bking.pl