Zapytania Ofertowe

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO"). Wprowadza ono szereg zmian, istotnych zwłaszcza dla rynku online. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my, jako właściciel serwisu z którego właśnie korzystasz. Nasze pełne dane znajdziesz w polityce prywatności dostępnej na naszej stronie. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody, o które prosimy Twoje dane zostaną przekazane do naszych Zaufanych Partnerów. Ich pełną listę możesz zawsze sprawdzić w naszej polityce prywatności.

W celu świadczenia najwyższej jakości usług zarówno my, jak i nasi Zaufani Partnerzy na naszej stronie korzystamy z tzw. plików cookie w celu: lepszego doboru prezentowanych treści, personalizowania reklam a także w celu analizowania ruchu na stronie. Niektóre podmioty trzecie wymagają Twojej zgody na zbieranie danych, aby móc wyświetlać Ci spersonalizowane treści i reklamy. Dzięki takiemu wykorzystaniu technologii cookie jesteśmy w stanie emitować reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji.

 Klikając przycisk „Rozumiem, dziękuję" lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte powyżej.

W każdej chwili możesz edytować wyrażone zgody (również całkowicie je wycofać) postępując zgodnie z instrukcją na stronie naszej polityki prywatności.

Chcemy szarość zmienić w radość
 

E-pit

 

 https://www.e-pity.pl/pity-2022/akcja-e-life-jeden-procent-2023-KRS-0000120009--35219

Facebook

STOWARZYSZENIE

 

 

Niemodlińskie Stowarzyszenie                                                                         Niemodlin  dnia 2.08.2017 r. 

        „Nadzieja”

 ul. Wojska Polskiego 3

 49-100 Niemodlin

 

WYNIK POSTĘPOWANIA NA USŁUGĘ PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -

UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH.

 

 

                Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne ”Nadzieja” informuje, iż w postępowaniu na usługę przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników zajęć rehabilitacyjnych, została złożona oferta:

  • Transport osobowy, Ewa Maciejczyk, ul. Józefa I Kraszewskiego 6, 49-100 Niemodlin

Zamawiający wybrał ofertę firmy: Transport osobowy, Ewa Maciejczyk, ul. Józefa I Kraszewskiego 6, 49-100 Niemodlin, która spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu
o zamówieniu oraz zaproponowała najkorzystniejszą cenę dowozu - 1,50 zł/km.

 

 

                                                                                                          Przewodnicząca Zarządu

                                                                                                            Małgorzata Nieckarz

                                                                                                                    Skarbnik

                                                                     Wojciech Turowski

 

 

 

Zapytanie ofertowe na USŁUGĘ PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - NA ZAJĘCIA REHABILITACYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ NIEMODLIŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE „NADZIEJA”. Usługa będzie świadczona od dnia podpisania umowy tj.od 03.08.2017r. do 31.10.2017r z

 

ZAMAWIAJĄCYM

1)                 NAZWA I ADRES: Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne "Nadzieja" , ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin, woj. opolskie, tel. 609-212-662.

2)                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.nadzieja-niemodlin.pl

 

Zamawiana usługa: USŁUGA PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  NA ZAJĘCIA REHABILITACYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ NIEMODLIŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE „NADZIEJA”, świadczona od dnia podpisania tj. 03.08.2017r. do 31.10.2017r .

 

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dorosłej osoby niepełnosprawnej intelektualnie na zajęcia terapeutyczne z Szydłowa do Tułowic Małych .

 Dowóz odbywać się będzie przez 20 dni w miesiącu począwszy od dnia  3.08.2017r.do dnia 31.10.2017r.

Trasa miesięczna to 480 km   (dowóz i odwóz).

Trasa obejmuje miejscowości :Szydłów-Tułowice Małe

Uczestnik  powinien być przywieziony na zajęcia i odebrany wg.bezpośrednich ustaleń ze zleceniodawcą(godziny popołudniowe)

Kierowca powinien pomagać uczestnikom podczas wsiadania i wysiadania z samochodu.

 

 

Wykonawca powinien realizować zadanie i przestrzegać następujących zasad:

 

 -dowozy niepełnosprawnych winny być realizowane za pomocą sprawnych technicznie środków transportu,

1)                 świadczenie usług musi odbywać się środkami transportu:

a)    sprawnymi technicznie, gwarantującymi pełne bezpieczeństwo przy przewozie niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

b)   posiadającymi aktualne badania techniczne oraz aktualne ubezpieczenie                              od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków;

c)    wyposażonymi w odpowiednią wentylację, ogrzewanie wewnętrzne zapewniające   niepełnosprawnym odpowiedni komfort jazdy;

d)   wyposażonymi w nieuszkodzone i niezabrudzone siedzenia – wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości i porządku.

            Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu osób, ilości przewozów w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby niepełnosprawnych dowożonych z tej samej trasy, ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia niepełnosprawnym dowozu na zajęcia.

Nie przewiduje się zaliczek na poczet realizacji umowy.

 Wykonawca uwzględni w cenie oferty wszystkie koszty wynikające z wymagań umowy, 

 w oparciu o własne kalkulacje kosztów.

 

 

 

 

Dokumenty wymagane od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy  (załącznik).

2. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób obowiązująca przez cały okres realizowania zamówienia.

 

 

Ocena ofert.

Odpowiedzi na zapytanie oczekujemy do dnia 2.08.2017r.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1.Cena 100%

 

Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 2 sierpnia 2017r. do godziny 14.00 za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z tytułem : „Oferta na Dowóz  osób niepełnosprawnych Tułowice”. Na adres:

NSD „Nadzieja”, ul.Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin lub  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Ogłoszenie wyników zaprezentowane będzie na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

 

 Załącznik do zapytania ofertowego

 

 

Formularz ofertowy

 

Dane dotyczące oferenta:

 

Nazwa …………………………………………………………………………………………

 

Siedziba ……………………………………………………………………………………….

 

NIP        ……………………………………………………………………………………….

 

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………

 

 

1. Składam/składamy niniejszą ofertę na:

Dowóz niepełnosprawnych  od 1.08.2017r- 31.10.2017r.

 

2. Oferowana cena za wykonanie zakresu przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z zapytania ofertowego jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania:

 

 

Cena brutto ( z VAT)  za 1 km dowozu   ……………… zł

(słownie zł: ………………………………………………. )

 

3. Oświadczam/oświadczamy, że całość przedmiotu zamówienia zostanie wykonana w czasie określonym w zapytaniu ofertowym.

 

4. Do oferty załączam/załączamy oświadczenie o posiadaniu:

1) Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób obowiązująca przez cały okres realizowania zamówienia.

 

 

 

 

                                                                                       ..............................................................................

                                                                                           (Podpis i pieczęć Wykonawcy)

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe na USŁUGĘ PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH PRZY NSD „NADZIEJA” W NIEMODLINIE świadczona od dnia podpisania umowy od 01.04.2017r. do 31.03.2018r z wyłączeniem całkowitym miesiąca lipca 2017r .

 

ZAMAWIAJĄCY 

1) NAZWA I ADRES: Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne "Nadzieja" , ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin, woj. opolskie, tel. 609-212-662.

2) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nadzieja-niemodlin.pl

 

Zamawiana usługa: USŁUGA PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH PRZY NSD „NADZIEJA” W NIEMODLINIE świadczona od dnia podpisania umowy w miesiącu 01.04.2017r. do 31.03.2018r z wyłączeniem całkowitym miesiąca lipca 2018r.

 

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do Niemodlina na ulicę Wojska Polskiego 3.

 Dowóz odbywać się będzie przez 20 dni w miesiącu począwszy od dnia  1.04.2017r.do dnia 31.03.2018r. z wyłączeniem całkowitym miesiąca lipca 2017r.

Trasa tygodniowa to 721,50 km   (dowóz i odwóz łącznie).

Trasa obejmuje miejscowości : Goszczowice , Tułowice, Wydrowice, Grabin, Krasną Górę, Rzędziwojowice (dowóz/odwóz),Niemodlin.

Uczestnicy powinni być przywiezieni na zajęcia na godz.8.30 i odebrani o 14.30.

Kierowca powinien pomagać uczestnikom podczas wsiadania i wysiadania z samochodu.

 

Wykonawca powinien posiadać:

- dysponować busem lub autobusem zapewniającą przywóz i odwóz jednorazowo 15 osób niepełnosprawnych.

 -dowozy niepełnosprawnych winny być realizowane za pomocą sprawnych technicznie środków transportu,

1) świadczenie usług musi odbywać się środkami transportu:

a) sprawnymi technicznie, gwarantującymi pełne bezpieczeństwo przy przewozie niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

b) posiadającymi aktualne badania techniczne oraz aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków;

c)    wyposażonymi w odpowiednią wentylację, ogrzewanie wewnętrzne zapewniające   niepełnosprawnym odpowiedni komfort jazdy;

d)   wyposażonymi w nieuszkodzone i niezabrudzone siedzenia – Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości i porządku.

            Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu uczniów, ilości przewozów w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby uczniów, ze względu na okoliczności których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia niepełnosprawnym dowozu do ośrodka „Nadzieja”.

Nie przewiduje się zaliczek na poczet realizacji umowy.

 Wykonawca uwzględni w cenie oferty wszystkie koszty wynikające z wymagań umowy, 

 w oparciu o własne kalkulacje kosztów.

Wykonawca powinien dysponować busem lub autobusem zapewniającą przywóz i odwóz jednorazowo 15 osób niepełnosprawnych.

 

Dokumenty wymagane od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy  (załącznik).

2. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób obowiązująca przez cały okres realizowania zamówienia.

 

Ocena ofert.

Odpowiedzi na zapytanie oczekujemy do dnia 31.03.2017r.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1.Cena 100%

 

Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 31 marca 2017r. do godziny 14.00 za pośrednictwem poczty, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z tytułem : „Oferta na Dowóz  osób niepełnosprawnych”. Na adres:

NSD „Nadzieja”, ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin lub  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Ogłoszenie wyników zaprezentowane będzie na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

 Załącznik do zapytania ofertowego

 

 

 

 

Formularz ofertowy

 

 

 

Dane dotyczące oferenta:

 

 

 

Nazwa …………………………………………………………………………………………

 

 

 

Siedziba ……………………………………………………………………………………….

 

 

 

NIP        ……………………………………………………………………………………….

 

 

 

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

1. Składam/składamy niniejszą ofertę na:

 

Dowóz niepełnosprawnych  od 1.04.2017r- 31.03.2018r.

 

 

 

2. Oferowana cena za wykonanie zakresu przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z zapytania ofertowego jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania:

 

 

 

 

 

Cena brutto ( z VAT)  za 1 km dowozu   ……………… zł

 

(słownie zł: ………………………………………………. )

 

 

 

3. Oświadczam/oświadczamy, że całość przedmiotu zamówienia zostanie wykonana w czasie określonym w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

4. Do oferty załączam/załączamy oświadczenie o posiadaniu:

 

1) Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób obowiązująca przez cały okres realizowania zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       ..............................................................................

 

                                                                                           (Podpis i pieczęć Wykonawcy)

 

 

Niemodlińskie Stowarzyszenie                                                                                   Niemodlin  dnia 31.03.2017 r. 

           „Nadzieja”

  ul. Wojska Polskiego 3

  49-100 Niemodlin                                                                                                                                                                    

 

                               

WYNIK POSTĘPOWANIA NA USŁUGĘ PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -

UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH.

 

 

       Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne ”Nadzieja” informuje, iż w postępowaniu na usługę przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników zajęć rehabilitacyjnych,została złożona oferta:

  • Transport osobowy, Ewa Maciejczyk, ul. Józefa I Kraszewskiego 6, 49-100 Niemodlin

Zamawiający wybrał ofertę firmy: Transport osobowy, Ewa Maciejczyk, ul. Józefa I Kraszewskiego 6, 49-100 Niemodlin, która spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu
o zamówieniu  oraz zaproponowała najkorzystniejszą cenę dowozu. 

 

 

                                                                                                              Przewodnicząca Zarządu           

                                                                                                                   Małgorzata Nieckarz

                                                                                                                         Skarbnik

                                                                                    Wojciech Turowski

  

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe na USŁUGĘ PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH PRZY NSD „NADZIEJA” W NIEMODLINIE świadczona od dnia podpisania umowy od 01.04.2016r. do 31.03.2017r z wyłączeniem całkowitym miesiąca lipca 2016r .

 

ZAMAWIAJĄCY 

1) NAZWA I ADRES: Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne "Nadzieja" , ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin, woj. opolskie, tel. 609-212-662.

2) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nadzieja-niemodlin.pl

 

Zamawiana usługa: USŁUGA PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH PRZY NSD „NADZIEJA” W NIEMODLINIE świadczona od dnia podpisania umowy w miesiącu 01.2016r. do 31.03.2017r z wyłączeniem całkowitym miesiąca lipca 2017r.

 

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do Niemodlina na ulicę Wojska Polskiego 3.

 Dowóz odbywać się będzie przez 20 dni w miesiącu począwszy od dnia  1.04.2016r.do dnia 31.03.2017r. z wyłączeniem całkowitym miesiąca lipca 2016r.

Trasa tygodniowa to 638,15 km   (dowóz i odwóz łącznie).

Trasa obejmuje miejscowości : Goszczowice , Tułowice, Wydrowice, Grabin, Krasną Górę, Rzędziwojowice, Niemodlin.

Uczestnicy powinni być przywiezieni na zajęcia na godz.9.00 i odebrani o 14.00.

Kierowca powinien pomagać uczestnikom podczas wsiadania i wysiadania z samochodu.

 

Wykonawca powinien posiadać:

- dysponować busem lub autobusem zapewniającą przywóz i odwóz jednorazowo 15 osób niepełnosprawnych.

 -dowozy niepełnosprawnych winny być realizowane za pomocą sprawnych technicznie środków transportu,

1)  świadczenie usług musi odbywać się środkami transportu:

a)    sprawnymi technicznie, gwarantującymi pełne bezpieczeństwo przy przewozie niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

b)   posiadającymi aktualne badania techniczne oraz aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków;

c)    wyposażonymi w odpowiednią wentylację, ogrzewanie wewnętrzne zapewniające   niepełnosprawnym odpowiedni komfort jazdy;

d)   wyposażonymi w nieuszkodzone i niezabrudzone siedzenia – Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości i porządku.

            Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu uczniów, ilości przewozów w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby uczniów, ze względu na okoliczności których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia niepełnosprawnym dowozu do ośrodka „Nadzieja”.

Nie przewiduje się zaliczek na poczet realizacji umowy.

 Wykonawca uwzględni w cenie oferty wszystkie koszty wynikające z wymagań umowy, 

 w oparciu o własne kalkulacje kosztów.

Wykonawca powinien dysponować busem lub autobusem zapewniającą przywóz i odwóz jednorazowo 15 osób niepełnosprawnych.

Dokumenty wymagane od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy  (załącznik).

2. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób obowiązująca przez cały okres realizowania zamówienia.

Ocena ofert.

Odpowiedzi na zapytanie oczekujemy do dnia 30.03.2016r.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1.Cena 100%

 Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 30 marca 2016r. do godziny 14.00 za pośrednictwem poczty, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z tytułem : „Oferta na Dowóz  osób niepełnosprawnych”. Na adres:

NSD „Nadzieja”, ul.Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin lub  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Ogłoszenie wyników zaprezentowane będzie na stronie internetowej Stowarzyszenia w dniu 31.03.2016r.

 

 Załącznik do zapytania ofertowego

 

Formularz ofertowy

 

Dane dotyczące oferenta:

 

Nazwa …………………………………………………………………………………………

 

Siedziba ……………………………………………………………………………………….

 

NIP        ……………………………………………………………………………………….

 

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………

 

 

1. Składam/składamy niniejszą ofertę na:

Dowóz niepełnosprawnych  od 1.04.2016r- 31.03.2017r.

 

2. Oferowana cena za wykonanie zakresu przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z zapytania ofertowego jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania:

 

 

Cena brutto ( z VAT)  za 1 km dowozu   ……………… zł

(słownie zł: ………………………………………………. )

 

3. Oświadczam/oświadczamy, że całość przedmiotu zamówienia zostanie wykonana w czasie określonym w zapytaniu ofertowym.

 

4. Do oferty załączam/załączamy oświadczenie o posiadaniu:

1) Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób obowiązująca przez cały okres realizowania zamówienia.

 

 

 

                                                                                       ..............................................................................

                                                                                           (Podpis i pieczęć Wykonawcy)

 

Niemodlińskie Stowarzyszenie                                                                                     Niemodlin 30.03.2016r.  

     "Nadzieja"

Ul. Wojska Polskiego 3

49 - 100 Niemodlin 

 

WYNIK POSTĘPOWANIA NA USŁUGĘ PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -

UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH.

 

       Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne ”Nadzieja” informuje, iż w postępowaniu na usługę przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników zajęć rehabilitacyjnych,została złożona oferta:

  • Transport osobowy, Ewa Maciejczyk, ul. Józefa I Kraszewskiego 6, 49-100 Niemodlin

Zamawiający wybrał ofertę firmy: Transport osobowy, Ewa Maciejczyk, ul. Józefa I Kraszewskiego 6, 49-100 Niemodlin, która spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu
o zamówieniu  oraz zaproponowała najkorzystniejszą cenę dowozu. 

 

                                                                                         Przewodnicząca Zarządu          

                                                                               Małgorzata Nieckarz

                                                                               Skarbnik

                                                                            Wojciech Turowski

                                                        

                                                                                                                                                                                                    

 

Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne                                                                       Niemodlin 10.01.2014r.

                   „Nadzieja”                                                       

          Ul. Wojska Polskiego 3  

             49-100 Niemodlin

                                                                                            

                

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH PRZY NSD NADZIEJA W NIEMODLINIE.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) Zamawiający Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Nadzieja” zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : USŁUGĘ PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH PRZY NSD NADZIEJA W NIEMODLINIE świadczoną od dnia podpisania umowy w miesiącu 01.2014r. do 31.03.2015r z wyłączeniem całkowitym miesiąca lipca 2014r i częściowo miesiąca stycznia 2014r, w którym to ilość dni dowozu zależy od terminu podpisania umowy.
Numer ogłoszenia: 1960 - 2014; data zamieszczenia: 02.01.2014
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta Nr 6 TRANSPORT OSOBOWY Ewa Maciejczyk, ul. J. Kraszewskiego 6, 49-100 Niemodlin odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.


UZASADNIENIE


W przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert.

Zamawiający dokonał oceny oferty nie podlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

Wykaz i porównanie złożonych ofert.

Oferta nr 1 na - USŁUGĘ PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH PRZY NSD NADZIEJA W NIEMODLINIE.

Usługi Transportowe

Beata Aleksandra Jeziorowska

Ul. Kluczborska 30

46-300 Olesno

Cena brutto oferty : 5,79 zł/km.
Uzasadnienie : Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu. W kryterium cena znaczenie 100 % oferta uzyskała 27,63 punktów.

 

Oferta nr 2 na - USŁUGĘ PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH PRZY NSD NADZIEJA W NIEMODLINIE.

Komercyjne Linie Autobusowe

LUZ Sp.zo.o.

Ul.Krakowska 51/15

45-018 Opole

Cena brutto oferty 4 zł/km
Uzasadnienie : Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu. W kryterium cena znaczenie 100 % oferta uzyskała 40 punktów.

 

Oferta nr 3 na USŁUGĘ PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH PRZY NSD NADZIEJA W NIEMODLINIE.

PKS Sp.z o.o.

Ul.1 Maja 1

49-302 Brzeg

Cena brutto oferty : 2,97 zł/km
Uzasadnienie : Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu. W kryterium cena znaczenie 100 % oferta uzyskała 53,87 punktów.

 

Oferta nr 4 na USŁUGĘ PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH PRZY NSD NADZIEJA W NIEMODLINIE.

GM Consulting

Marcin Groszek

Ul. Małgorzaty 9

45-680 Opole

Cena brutto oferty : 3 zł/km

Uzasadnienie : Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu. W kryterium cena znaczenie 100 % oferta uzyskała 53,33 punktów.

 

Oferta nr 5 na USŁUGĘ PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH PRZY NSD NADZIEJA W NIEMODLINIE.

Dekert. Serwis ogumienia i usługi transportowe.

Radosław Jurek

Ul. Ogrodowa 3/3

57-130 Jegłowa

Cena brutto oferty : 3,90 zł/km

Uzasadnienie : Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu. W kryterium cena znaczenie 100 % oferta uzyskała 41,03 punktów.

 

Oferta Nr 6na USŁUGĘ PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH PRZY NSD NADZIEJA W NIEMODLINIE.

TRANSPORT OSOBOWY

Ewa Maciejczyk

Ul. J. Kraszewskiego 6

49-100 Niemodlin

Cena brutto oferty : 1,60 zł/km

Uzasadnienie : Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu. W kryterium cena znaczenie 100 % oferta uzyskała 100 punktów.

 

Zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zatwierdził
Przewodnicząca Zarządu – Małgorzata Nieckarz

Skarbnik- Wojciech Turowski

Zawiadomienie o wynikach przetargu zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego w dniu 10.01.2014r.


Więcej artykułów…

  1. Przetarg
 
 
 
 
 

Code & Design bking.pl